Donderdag 7 februari 2019, Beatrix Theater, Jaarbeurs Utrecht

RIONEDdag 2019

Programma RIONEDdag 2019
09.00 Ontvangst
09.45 Welkom door dagvoorzitter Maarten Bouwhuis
10.00 Mw. drs. Cora van Nieuwenhuizen,
minister van Infrastructuur en Waterstaat
10.45 Pauze
11.15 Parallelsessie 1 Stresstest regen
Parallelsessie 2 De oogst van datadelen: 1+1=3
Parallelsessie 3 Linked data in de afvalwaterketen
25 Kennistafels Deel ervaringen met collega’s
12.15 Lunch
13.15 Plenair Rioolinspectie nieuwe stijl
Kees Groeneveld (Royal HaskoningDHV)  met commentaar van
Boris van der Ham (Vereniging Afvalbedrijven)
13.45 Plenair Warmte/koudevoorziening en stedelijk waterbeheer
Reinier Romijn 
(Unie van Waterschappen)
14.15 Plenair Verkiezing Rionedinnovatieprijs 2019
15.00 Netwerkborrel
17.00 Einde

Interactief

Ook deze RIONEDdag kunt u vanuit de zaal deelnemen via Buzzmaster op uw smartphone of tablet. Meningen, vragen en reacties van de zaal worden, via de Buzzmaster-app zichtbaar op het scherm. Vergeet dus niet uw smartphone of tablet vooraf op te laden.

drs. Cora van Nieuwenhuizen
minister van Infrastructuur en Waterstaat

In het stedelijk waterbeheer zijn tal van actuele beleidsontwikkelingen. Denk aan klimaatverandering, stresstesten, waterkwaliteit, energietransitie, samenwerking tussen gemeenten en waterschap en digitalisering. De minister geeft haar visie en aandachtspunten.

Parallelsessies

Parallelsessie 1
Stress­test regen

Het doen van de stresstest lijkt simpel, maar in de praktijk rijzen allerlei vragen. Gert Dekker (Ambient) praat ons bij over bedoeling, standaarden en eigen invulling. Martijn Schuit (Groningen) praat over de Groningse aanpak van risicodialogen en zijn ervaringen. Risicodialogen zijn een vorm van bewonersparticipatie. Jolanda van Looij (BuurtGroenBedrijf Spijkerkwartier Arnhem) vertelt over het straatberaad. Dat combineert de burgerkracht van de buurt met de vakkennis van de gemeente.

Parallelsessie 2
De oogst van datadelen: 1+1=3

Elke beheerder maakt incidenteel een riool­instorting of persleidingbreuk mee. Echter, niet vaak genoeg voor inzicht in de risico’s. Door combinatie van elkaars feiten kunnen we beter leren over oorzaken en gevolgen en tijdige alarmering. Ton Beenen (Stichting RIONED) leidt de sessie in. Peter Wonink (Roelofs Advies) brengt u de resultaten uit de feitenanalyse van 242 rioolgerelateerde weg- of rioolinstortingen. Wouter van Riel (DON Bureau) en Johan Post (Partners4UrbanWater) bouwen een landelijke database voor persleidingen. U krijgt conclusies uit de eerste analyses van vaste, incidenten- en inspectiegegevens.

Parallelsessie 3
Linked data in de afvalwaterketen

Open data zijn hard nodig om grote maatschappelijke opgaven te realiseren. Standaarden en nieuwe tools geven nieuwe en betere toepassingen. Mark Lamers (Hollands Noorderkwartier) en Timo Nierop (Zaanstreek-Waterland) vertellen hoe gemeenten en waterschap in Noord-Holland databronnen combineren voor analyses in de afvalwaterketen in hun applicatie GeoDyn. Marinus Vonhof (Sweco) toont GIS-presentaties en -analyses vanuit het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Eric Oosterom (Stichting RIONED) pitcht de aanpak tot neutrale bronbestanden en voorbereidingen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

25 Kennistafels

Deel ervaringen met collega’s

Een kennistafel is dé manier om snel interessante kennis op te doen en ervaringen te delen. U kiest ter plekke vier kennistafels, die elk
13 minuten duren. Na een inleiding gaat u met elkaar in gesprek. De kennistafel is kort en krachtig en vraagt om actieve deelname.
U kunt kiezen uit vele onderwerpen, van droogte tot huisaansluitingrelining en van BIM tot groene daken.

Het overzicht met alle onderwerpen en sprekers van de kennistafels vindt u op
www.riool.net/kennistafels.

Plenaire presentaties

Plenair
Rioolinspectie nieuwe stijl

Vanaf 2020 legt de inspecteur bij visuele rioolinspectie zijn waarnemingen in detail vast volgens de Europese norm EN13508-2+A1:2011. Kees Groeneveld (Royal HaskoningDHV) legt uit welke voordelen dit heeft en welke veranderingen dit geeft voor de inspecteur en de beheerder. Boris van der Ham (voorzitter Vereniging Afvalbedrijven) geeft zijn visie hierop.

Plenair
Warmte/koudevoorziening en stedelijk waterbeheer

Reinier Romijn (Unie van Waterschappen) licht toe hoe thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) in 12% van de warmtevraag en 54% van de koudevraag in Nederland kan voorzien, en de mogelijke consequenties. Met reacties van Erik van Engelen (Techniek Nederland) en Jacolien Eijer (Koninklijke NLingenieurs).

RIONEDinnovatieprijs 2019

Stichting RIONED heeft in totaal twaalf inzendingen ontvangen. De nominatiecommissie heeft hieruit vier innovaties geselecteerd die dingen naar de prijs:

• i-Sago introduceert het Smart City Water System, een sensorsysteem dat volcontinu diverse parameters van het water in een rioolbuis meet

• Adaptivity, Rio Brabant en Oosterhout brengen RIOX, een app voor het inmeten en delen van revisiegegevens van huis- en kolkaansluitingen

• Sanitas Water lanceert de RioolScan, een kostenbesparend stappenplan voor het van grof naar fijn opsporen van foutaansluitingen

• Roosendaal presenteert Data gedreven rioleringsbeheer, een aanpak voor risicogestuurd rioleringsbeheer op basis van het slim-systeemmodel

Kosten en voorwaarden

Begunstigers van Stichting RIONED betalen per persoon €198 (ex. 21% btw) en niet-begunstigers €396 (ex. 21% btw). Voor de RIONEDdag gelden de ‘Algemene voorwaarden bijeenkomsten’ van Stichting RIONED.

Aanmelden

Bent u ook van de partij op de RIONEDdag 2019? U kunt u hier aanmelden. Bent u overhoopt verhinderd? Tot en met 23 januari 2019 kunt u kosteloos schriftelijk annuleren. Een vervanger is welkom. De gegevens van de vervanger graag doorgeven per e-mail via info@rioned.org. Rond 30 januari 2019 ontvangt u een bevestiging.

Contact

Telefoon 0318 631111
E-mail info@rioned.org
Voor de professional www.riool.net
Voor het publiek www.riool.info
Voor raadsleden www.rioolenraad.nl